Ubytování na Kvildě "Chata U Krále Šumavy" oblast Šumava 

Nejrozsáhlejší a nejstarší pohoří České republiky, tvoří přibližně 1/14 celkového území státu. Nadmořskou výškou, po Krkonoších a Jeseníkách, je pak třetí nejvyšší. Neoddělitelnou součástí Šumavy je jeho podhůří a předhůří, všeobecně nazývané Pošumaví. Nadmořská výška horských pásem české části Šumavy se pohybuje v rozmezí od 1000 do 1378 m.n.m. (Plechý), nejvyšší hora Šumavy „Velký Javor“ na bavorské straně pak dosahuje výšky 1457 m.n.m.

Národní park Šumava byl zřízen nařízením vlády ČR ze dne 20.3.1991. Posláním parku je uchování a zlepšení přírodního prostředí, zejména ochrana a obnova samořídících funkcí přírodních systémů, přísná ochrana volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, zachování typického vzhledu krajiny, naplňování vědeckých a výchovných cílů, jakož i využití území parku k turistice a rekreaci nezhoršující životní prostředí. Park zahrnuje území rozsáhlých lesních a smíšených porostů s množstvím přírodovědecky unikátních rašelinišť. Významným fenoménem jsou šumavská jezera ledovcovitého původu a na flóru bohaté údolní louky. Území je velice řídce osídleno. Mezi čtyřmi NP v ČR je NP Šumava svými 690 km2 parkem plošně největší. NP se dělí do tří zón: I. přísně přírodní, II. řízená přírodní a III. okrajová.Zóna I.: Výchozí stav činí cca 9000 ha, tj. 13% celkové rozlohy NP.
Zóna II.: Největší část cca 57 000 ha, tj. 83% NP Šumava.
Zóna III.: Nejmenší část výměra cca 2800 ha, tj. 4% NP Šumava.více informací najdete zde: www.sumavanet.cz